Poradnia Rodzinna
przy parafii Narodzenia NMP
w Sędziszowie Małpolskim

prowadzi:

1. Katechezy przedślubne dla narzeczonych,
2. Posługę dla małżonków w sytuacjach wymagających pomocy.

Katechezy przedślubne dla narzeczonych prowadzone są wraz z rozmowami indywidualnymi w Poradni Rodzinnej, jako cykl składający się z 6 spotkań:
- 3 konferencji grupowych prowadzonych przez kapłana i doradcę rodzinnego,
- 3 rozmów indywidualnych prowadzonych przez doradcę.
Katechezy odbywają się w trzecią niedziela każdego miesiąca wraz z Mszą Świętą o godzinie 1500 - katecheza kapłana, po Mszy św. katecheza doradcy w sali Poradni Rodzinnej.
Zapisy na katechezy prowadzone są on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Cykl katechez kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, wspólnego dla obojga narzeczonych, ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa. Czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące.
Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach.

Posługa dla małżonków w sytuacjach wymagających pomocy jest prowadzona przez doradców na indywidualnych spotkaniach. Dyżury dla małżonków odbywają się w trzecią niedziela każdego miesiąca od godziny 1430 w sali Poradni Rodzinnej.

Szczegółowe informacje o katechezach przedślubnych

Formularz zgłoszeniowy